Dana Murínová
Tajov 160
okres Banská Bystrica

Ranč pod Horou - Chov Amerického miniatúrneho koníka.
E N G L I S H :
+421 908 133 736, ivagab17@gmail.com

S L O V E N S K Y :
+421 905 841 808, dana.tajov@gmail.com
Ranč pod Horou - Chov Amerického miniatúrneho koníka.

Vedomé jazdenie
Centered riding®
Chov Amerického miniatúrneho koníka a pripúšťanie plemenným žrebcom
Chov Appaloosa a pripúšťanie plemenným žrebcom
Ranč pod Horou - Chov Amerického miniatúrneho koníka.

Chov Amerického miniatúrneho koníka
a pripúšťanie plemenným žrebcom


  
Kobylka SKS WYNNA LEGACY WYNONA

100% Americký miniatúrny kôň, evidovaná v USA v plemennej knihe AMHA

nar. 19.5.2009, farba: 3color strakáč

Matka: MH LEGACYS WYNN

Otec: JTR SPOTTED HORSES PAINTED DESERT

Ranč pod Horou - Chov Amerického miniatúrneho koníka. 
Plemenný licencovaný žrebec s DNA profilom RED HOT CHILLI PEPER

50% Americký miniatúrny kôň, 50% MiniAppaloosa

nar. 7.5.2014, farba: roan appaloosa

Matka: JODI - MiniAppaloosa

Otec: J.S.CHALLENGERS BORN ON THE FOURTH OF JULY - Americký miniatúrny kôň

Ranč pod Horou - Chov Amerického miniatúrneho koníka.

Pripúšťanie plemenným licencovaným žrebcom
s DNA profilom
  • je vhodný pre americké mini kobylky, minihorse kobylky a minipony kobylky, ktoré majú výšku do 95cm
  • pripúšťacia sezóna sa začína každý rok od 1. februára a končí 30. septembra
  • kobylky musia mať platné vyšetrenia na danú pripúšťaciu sezónu a vyšetrenú krv na infekčnú anémiu koní
  • k dispozícii na farme
    Ranč pod horou Tajov
    0905 841 808
    dana.tajov@gmail.com


Ranč pod Horou - Chov Amerického miniatúrneho koníka.

Ranč pod Horou - Chov Amerického miniatúrneho koníka.


Popis plemena Americký miniatúrny kôň

AMHA - americký miniatúrny kôň - dokonalá zmenšenina veľkého koňa s vynikajúcou povahou, krásnym pohybom a všestranným využitím.

Koník sa využíva hlavne ako spoločník, alebo v mini parkúrovom skákaní. Je síce mini, no utiahne sulku s dospelým, čo sa využíva v záprahovom súťažení.

Je vhodný pre deti, ktoré majú strach z veľkých koní (mini nie sú vhodné na jazdenie). Pre svoju mieromilovnú povahu je použivaný v animoterapii pre seniorov, ako sprievodca pre nevidiacich. Hlavne však na rôznych podujatiach a výstavách, kde sa hodnotí ich krása a pohyb.

Pozrite si aj video na facebooku - animal.spirit.site

Ranč pod Horou - Chov Amerického miniatúrneho koníka.

  


Ranč pod Horou © 2014-2020