Dana Murínová
Tajov 160
okres Banská Bystrica

Ranč pod Horou - Chov Amerického miniatúrneho koníka.
E N G L I S H :
+421 908 133 736, ivagab17@gmail.com

S L O V E N S K Y :
+421 905 841 808, dana.tajov@gmail.com
Ranč pod Horou - Chov Amerického miniatúrneho koníka.

Vedomé jazdenie
Centered riding®
Chov Amerického miniatúrneho koníka a pripúšťanie plemenným žrebcom
Chov Appaloosa a pripúšťanie plemenným žrebcom
Ranč pod Horou - Vedomé jazdenie.

Vedomé jazdenie
Centered riding® inštruktorka


  


 
 
  


Ranč pod Horou © 2014-2020